Усвојен Извештај о оцени усаглашености веб презентација за 2014. годину

На седници Владе Републике Србије одржаној 23. јула 2015. године, донешен је Закључак 05 Број: 093-7566/2015 о усвајању Извештаја о оцени усаглашености веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, са документом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе“.

Обука запослених у Општини Зрењанин за рад на Порталу еУправа

Обука за запослене у Општини Зрењанин, за рад на Националном порталу еУправа, одржана је данас у згради Управе овог града. Едукација је одржана као одговор на повећан број захтева грађана за еУслугама, односно потребом за више кадрова обучених за рад на Националном Порталу.

Подаци државних институција на Националном Порталу еУправа

Постављање база отворених података државних институција на Национални портал еУправа, званично је почело активирањем услуге „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“,кроз развијену мобилну апликацију која покрива целу базу лекова који су регистовани на тржишту РС са упутством за пацијенте, информацијама о леку, врсти паковања, итд. Концепт отворених података (Open Data) предвиђа слободан приступ свим подацима и информацијама које прикупљају државни органи - њихову употребу и модификацију. Значај отворених података огледа се у већој транспарентности, ефикасности, бољем пружању јавних услуга а самим тим и расту економских и социјалних вредности.

Нова еУслуга Агенције за лекове и медицинска средства Србије

„Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава стручну и ширу јавност да је припремљена и активирана нова електронска услуга (еУслуга) под називом „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ на порталу Дирекције за електронску управу Републике Србије (еУправа Републике Србије: http://www.euprava.gov.rs/). Нова еУслуга омогућава преузимање дневно ажурног регистра (шифарника) лекова за употребу у хуманој и ветеринарској медицини и медицинских средстава, у отвореним форматима: .csv и .xls.

Милионито возило регистровано преко националног портала еУправа

Продужење регистрације возила данас је успешно обављено по милионити пут преко националног портала еУправа. Ова услуга једна је од најтраженијих на сајту, јер захваљујући њој грађани до нове регистрационе налепнице могу да дођу за непуних 20 минута.

еУправа држави штеди милионе евра

Директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић одржао је данас, у оквиру семинара „Србија пред вратима дигиталног света“, предавање о раду националног портала еУправа, уприличено за припаднике медија из целе Србије.Grb
Влада Републике Србије
Дирекција за електронску управу
Министарство државнe управe и локалнe самоуправe

Усвојен Извештај о оцени усаглашености веб презентација за 2014. годину

На седници Владе Републике Србије одржаној 23. јула 2015. године, донешен је Закључак 05 Број: 093-7566/2015 о усвајању Извештаја о оцени усаглашености веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, са документом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе“.

Обука запослених у Општини Зрењанин за рад на Порталу еУправа

Обука за запослене у Општини Зрењанин, за рад на Националном порталу еУправа, одржана је данас у згради Управе овог града. Едукација је одржана као одговор на повећан број захтева грађана за еУслугама, односно потребом за више кадрова обучених за рад на Националном Порталу.

Подаци државних институција на Националном Порталу еУправа

Постављање база отворених података државних институција на Национални портал еУправа, званично је почело активирањем услуге „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“,кроз развијену мобилну апликацију која покрива целу базу лекова који су регистовани на тржишту РС са упутством за пацијенте, информацијама о леку, врсти паковања, итд. Концепт отворених података (Open Data) предвиђа слободан приступ свим подацима и информацијама које прикупљају државни органи - њихову употребу и модификацију. Значај отворених података огледа се у већој транспарентности, ефикасности, бољем пружању јавних услуга а самим тим и расту економских и социјалних вредности.